7 มิถุนายน 2562 ศปป.4 ตรวจป่าหนองไผ่เพชรบูรณ์พบถูกบุกรุก

ที่มา: https://www.innnews.co.th/regional-news/news_412372/

อธิบดีกรมป่าไม้/ผอ.ศปก.พป. และผอ.ศปป.4 กอ.รมน.ได้สั่งการให้หัวหน้าชุดปฏิบัติการ ศปป.4 กอ.รมน.ประสานการปฏิบัติกับผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า กรมป่าไม้ ขยายผลตรวจสอบการบุกรุกป่าสองข้างทางถนนชัยวิบูลย์ บริเวณหมู่ที่ 2 บ้านไร่เหนือ ตำบลบัววัฒนา อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์เพิ่มเติม หลังจาก่อนหน้านี้พ.อ.พงษ์เพชร นำชุดพยัคฆ์ไพร ลงพื้นที่จับกุมผู้บุกรุกทำลายป่าและพบว่า พื้นที่ป่าบริเวณนี้ถูกบุกรุกเปิดป่าใหม่พร้อมขยายพื้นที่เป็นบริเวณกว้าง และหากไม่เร่งยับยั้งหรือสกัดกั้นต่อไปจะกลายเป็นเขาหัวโล้น โดยเฉพาะพื้นที่ป่าบริเวณนี้มีการร้องเรียนผ่านสื่อออนไลน์ว่ามีการบุกรุกป่าใหม่บนยอดเขามีลักษณะเป็นป่าแหว่งแล้วขายต่อให้นายทุน โดยแจ้งป่าไม้ในพื้นที่แล้วไม่ดำเนินการ อย่างไรก็ตาม คณะเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เมื่อวันที่ 6 มิถุนายนที่ผ่านมา เพื่อขยายผลตรวจสอบพื้นป่าฯเพิ่มเติม พร้อมทำการตรวจยึดและชักไม้กระยาเลยท่อน จำนวน 19 ท่อน ปริมาตร 6.58 ลบ.ม.ค่าเสียหายของรัฐประมาณ 30,000 บาท นำส่งพนักงานสอบสวน สภ.หนองไผ่ เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย นอกจากนี้ ยังตรวจยึดพื้นที่บุกรุกป่าใหม่บริเวณป่าท้ายหมู่บ้านบนภูเขา หมู่ 2 บ้านไร่เหนือ ตำบลบัววัฒนา อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าสองข้างทางสายชัยวิบูลย์ เป็นพื้นที่คุณภาพลุ่มน้ำชั้นที่ 1 เอ อีกจำนวน 3 แปลง พื้นที่รวม 233-1-08 ไร่ คิดค่าเสียหายของรัฐเป็นเงินรวมทั้งสิ้น 15,514,512 บาท ซึ่งจากการตรวจสอบพื้นที่บนภูเขาบริเวณนี้มีพื้นที่ถูกบุกรุกโดยรวมประมาณ 600 ไร่ สำหรับพื้นที่บุกรุกที่เหลือคณะเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลการถือครองที่ดิน ตามมติ ครม.วันที่ 30 มิถุนายน 2541 ให้ชัดเจนว่ามีการเปลี่ยนมือหรือไม่ หากเป็นผู้ครอบครองเดิมแต่มีการบุกรุกใหม่ขยายที่ทำกินเพิ่ม จะตรวจยึดดำเนินคดีต่อไป